MESAFELİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE’nin SATICI’ya ait https://www.partnersoftomorrow.com internet sitesi üzerinde sunulan hizmetleri, uygulamaları ve tüm diğer dijital içerikleri kullanılması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu sözleşmede, üyelik hakkı nedeniyle internet sitesindeki dijital içerikler üzerinde verilen online bilişim ve sanat çevrimiçi eğitimleri, üyelerce üretilen eserlerin sitede paylaşım hak ve yetkileri “ ÜRÜN” olarak ifade edilmektedir.

Üye, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, üyeliğe konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üyelik talebinde bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://www.partnersoftomorrow.com’a üye olamaz. Satıcı, Üyenin sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Üyenin yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 “Üye” olmak isteyen kullanıcıların, sitede yer alan üyelik formunu doldurması, kimlik bilgilerini verilmesi, işbu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onaylaması, üyelik bedelini ödenmesi gereklidir.

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI :

Şirket Unvanı      :  İDEA MODA KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Mersis No           :  0470056793900011

Adres                  :  Silahşör cad. Bomonti plaza no:38 kat:4 Şişli 34381 İstanbul/Turkiye

e-posta adresi    : [email protected]

İnternet Adresi    : www. partnersoftomorrow.com

ÜYE (TÜKETİCİ)     

Adı Soyadı              :

Adres                      :

Tel ve Faks             :

E-Posta                   :

MADDE 2: ÜYE'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ÜYE, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ÜYE tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek üyelik, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

 • SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Üyeliğe konu sitenin ve verilen hizmetlerin (Ürün) temel nitelikleri,
 •  Üyelik işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 • SATICI tarafından uygulanan ÜYE bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ÜYE'ye elektronik iletişim kuralları ile ÜYE'nin bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ÜYE'nin kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri, 
 • Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dâhil toplam fiyatı, 
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, 
 • ÜYE'nin cayma hakkına ve hakkın kullanımına dair bilgilendirilme,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda (diğer ilgili hallerde) Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları ve Ürün bedelinin iadesi dahil),
 •  Sözleşme ÜYE tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ÜYE'ye elektronik posta ile gönderildiğinden ÜYE tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da on yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
 • Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik ticari iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,
 • Uyuşmazlık hallerinde ÜYE'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Üye Mahkemeleri'ne yapabileceği.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme tarihi, Üye tarafından üyelik bedelinin ödendiği tarihtir.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Sözleşmenin konusu; Üyenin, https://www.partnersoftomorrow.com internet sitesi üzerinde sunulan ürün/ürünleri satın almasıdır.

Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Üye kabul eder.

ÜRÜN:

BİRİM FİYAT:

ADET:

TOPLAM :

………………

……………………

…………..

……………….

ÖDEME TOPLAMI

……………..

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Adı Soyadı:

 

E-Posta:

 

FATURA BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

Üyelik Talebi / Ödeme Prosedürü

Alışveriş sepetine eklenen ürünün KDV dâhil TL tutarı Üye tarafından onaylandıktan sonra, aracı şirket vasıtasıyla, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Üyeye sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Üyeden bankası ile görüşmesi istenebilir.

Teslim

Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI'ya veya İNTERNET SİTESİ'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Belirtilen süre içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine [email protected] e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Tüketici'yi açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Tüketici söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır

Kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.


Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir.

Kargo ile gönderilen ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.
 

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

Mevcut mevzuat uyarınca genel olarak Tüketicinin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme'den cayma hakkı vardır. Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur :

a) Üye'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

b) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

c) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kullanılmış, kirlenmiş, sökülmüş, yırtılmış kumaş ve her türlü ürünler ile düğme, fermuar ve her türlü aksesuar malzemeleri;

d) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

f) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, mektup, elektronik posta gibi araçlar ile YAZILI OLARAK yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi ve tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybeder.

Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

 
Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

"Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresidir."

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. 

ALICI'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ALICI'dan olan, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dâhil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

MADDE 6- ÜYELİK İPTALİ

Üyelik talebinin şifre gönderilmeden önce iptali; “ wwww.partnersofromorrow.com ” adresindeki kullanıcı sayfasında Üyelik talebi iptal et butonunu kullanarak Üyelik talebi iptali yapılır. Bu şekilde üyelik talebinin iptal edilmesi halinde, ödeme işlemi iptal edilir, kredi kartından çekim yapılmaz.

MADDE 7-  BEDEL İADESİ

 • Sözleşme-kanuna uygun caymalarda;  bedelinin tamamı azami 14 gün içinde iade edilir.

İade ÜYE'nın SATICI'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır.

Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Üyeye nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Banka Üyeye ödeme yapmaktadır.

MADDE 8- ÜYE'NIN TALEP- ŞİKÂYET VE KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

8.1. ÜYE Ürün ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

8.2. Kanuni başvurma yolları ÜYE tarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza İNTERNET SİTESİ'nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel-- bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

Sözleşme öncesi bilgilendirme/ cayma metni ile sözleşme ÜYE’nin bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, ÜYE söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde on yıl süre ile muhafaza edilir.

 
8.3. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

8.4. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Üye Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ÜYE, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. 

MADDE 9- GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER

Kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirme yazımızda belirtilen durumlar ve sebepler hariç olmak üzere; www.partnersoftomorrow.com şahsi bilgilerinizin üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmasına izin vermez, www.partnersoftomorrow.com  ’a verdiğiniz şahsi bilgileriniz kiralanmaz, satılmaz ya da herhangi bir şahıs ya da kurumla hiçbir şekilde paylaşılmaz. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.partnersoftomorrow.com   veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.partnersoftomorrow.com  ara yüzü üzerinden, aracı şirket vasıtasıyla, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. “IDEA MODA” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız.

Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi

www.partnersoftomorrow.com bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanmaktadır. SSL teknolojisi, internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde şahsi bilgilerinizi şifreleyerek güvence altına almaktadır.

Standart güvenlik duvarları

Standart güvenlik duvarları tarafından korunan www.partnersoftomorrow.com  sunucuları bilgilerinizi güvenli tutmak ve diğer internet kullanıcılarından korumak amaçlı tasarlanmıştır. SSL Sertifikası ve standart güvenlik duvarları, birlikte çalışarak şahsi bilgilerinizi koruma altına alır ve güvenliğinizi sağlar.

ÜYE tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ÜYE cihazından girildiğinden ÜYE tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ÜYE'ya aittir.

 INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

INTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 11- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

İnternet Sitesi’nde yer alan markalar üzerindeki haklar ile Sitede verilen ürünlerin marka hakkı hakkı SATICI’ya aittir.  Sitede yer alan tüm markalar fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır.

MADDE 12- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, salgın hastalık, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb) olarak kabul edilecektir.

MADDE 13- DİĞER HÜKÜMLER .  

SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

ÜYE, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan üyelik-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Üyelik talebinde bulunmakla ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Satın Alınacak Ürünler

 • Ön Bilgilendirme Koşulları'nı ve Mesafeli Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, onaylıyorum.
 • 3D Secure ekranlarına yönlendirileceksiniz.

Siparişi Onayla butonuna tıklayarak FATURA TOPLAMI BURAYA YANSIYACAK….. TL tutarındaki ödemeyi onaylamayı kabul edeceksiniz. 

ÜYELİK CAYMA HAKKI ÖN BİLGİLENDİRME

ÜYE (TÜKETİCİ)     

Adı Soyadı              :

Adres                      :

Tel ve Faks             :

E-Posta                   :

                              

ÜRÜN:

BİRİM FİYAT:

ADET:

TOPLAM :

………………

……………………

…………..

……………….

ÖDEME TOPLAMI

……………..

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı/Ünvanı:

 

E-Posta:

 

FATURA BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı/Ünvanı:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

internet sitesi üzerinde sunulan mal ve hizmetlerinin satın alınması amacıyla ÜYELİK BAŞVURUSU yapabilir veya üye olmadan alışverişe devam edebilirsiniz.

 
Bundan böyle İNTERNET SİTESİ olarak ifade edeceğimiz Sitemize üyeliğinin/liklerinin ("Ürün/Ürünler") siz değerli Ziyaretçimiz tarafından satın alınması ve böylece üyelik sözleşmesinin yapılması ile ilgili teknik aşama-adımlar, keza bilgi girişleriniz sırasındaki hataların belirlenmesine-düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar buraya kadarki işlemleriniz sırasında ilgili sayfalarda (karşınıza çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkanı verilerek) belirtilmiştir. İNTERNET SİTESİ'nde üyelik başvurunuzla ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebilmekte olup, ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları aynı şekilde gidermeniz mümkündür
. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz bilgi girişi hataları için Müşteri Hizmetlerimiz ile e-posta adresimizden irtibata geçebilirsiniz.

Mevcut mevzuat uyarınca genel olarak Tüketicinin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin üyelikten-Sözleşme'den cayma hakkı vardır. Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur :

a) Üye'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

b) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

c) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,

d) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

f) Cayma süresi içinde ÜYE onayı ile ifasına başlanan hizmetler ( SİZE GÖNDERİLEN ŞİFRENİN KULLANILMASI ÜYELİK HİZMETİNİN VERİLMEYE BAŞLAMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR).

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, mektup, elektronik posta gibi araçlar ile YAZILI OLARAK yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi ve tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Üye cayma hakkını kaybeder. 

Yukarıdaki belirtilen gereklerin Üye tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile; cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, üyelik bedeli satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Üye'ye iade edilir ve İnternet Sitesi’ne erişimi sağlayan şifre kapatılır.

İNTERNET SİTESİ'nde işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve ticari elektronik iletişimler ile ilgili hususlarda Şirketimiz ve Üyeler için geçerli cari kurallar-şartlar sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. İDEA MODA Gizlilik Kurallarına ulaşmak için tıklayınız.  Üyelerimiz dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile Şirketimize ulaşarak danışabilir. 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR